Mới cập nhật
Khách sạn ma ám (Update phần 3) - Như Linh
Truyện của L (Update phần 3)
Chu Hổ (Update phần 6)
Xin mưa ngừng rơi (Update phần 5)
Món quà bất ngờ (Update phần 3)
Mẹ và cô giáo (Update phần 2)
Ân Tố Tố (Update phần 13) - Dịch giả Meode