Truyện dịch
Con đường quan lộ (Update phần 30)
Gái bán hoa (Update phần 20)
Mẹ là hiệu trưởng (Update phần 4)
Cắm trại cùng me (Update phần 4)
Lời hứa của mẹ (Update phần 2)
Cưỡi ngựa cùng mẹ (Update phần 7)