Truyện dịch
Hẹn hò với mẹ (Update phần 12) - kiehry
Mẹ tôi rất hấp dẫn (Update phần 17) - kiehry
Vương quốc (Update phần 7) - kiehry
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)
Chuyến xe bus số 13 (Update phần 258)
Cha con chung vợ (Update phần 117)
Tình nghiện (Update phần 62)
Trái tim người mẹ (Update phần 8) - kiehry
Sóng gió gia tộc (Update phần 6)